PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ PHÁT TÂM ỦNG HỘ TỪ THIỆN TẠI CAMPUCHIA

12/09/2015 17:28
 STT  TÊN (PHÁP DANH)  ĐỊA CHỈ  TỊNH TÀI
 1  Phật tử Minh Thủy    5.000.000 VNĐ
 2  Phật tử Minh Nhiên    1.000.000 VNĐ
 3  Phật tử Minh Thư    500.000 VNĐ
 4  Phật tử Quang Khải    500.000 VNĐ
 5  Phật tử Hoa - An Tuệ  Plzen, CH Séc  100USD
 6  Đăng Lan - An Thanh    3.000 cuốn tập
 7  Khuyết danh    1.000.000 VNĐ
 8  Khuyết danh    300.000 VNĐ
 9  Phật tử An Hạnh  Q.10  5.000.000 VNĐ
 10  Phật tử Từ Mai  Q.10  5.000.000 VNĐ
 11  Phật tử An Chánh    500.000 VNĐ
 12  Phật tử Nguyễn Thị Cường - An Thịnh    600.000 VNĐ
 13  Phật tử Trần Thị Thuận    620.000 VNĐ
 14  Phật tử An Như  Q.8  5.000.000 VNĐ
 15  Phật tử An Tuyền  Q.8  5.000.000 VNĐ
 16  Phật tử Tường Hạnh  Q.8  2.500.000 VNĐ
 17  Phật tử Tường Ngọc  Q.8  10.000.000 VNĐ
 18  Phật tử Nguyễn Văn Biển - Quảng Chiếu  Tây Đức  8.000.000 VNĐ
 19  Phật tử Khánh Bảo  Q.4  5.000.000 VNĐ
 20  Phật tử Nguyễn Thị Minh Tâm-Diệu Tuệ  Efurt, CHLB ĐỨC  50 Euro
 21  Phật tử NguyễnThị Chung - Diệu Tại  Efurt, CHLB ĐỨC  50 Euro
 22  Phật tử Nguyễn Thị Lan  Efurt, CHLB ĐỨC  20 Euro
 23  Phật tử Hoàng Thị Lan - DiệuTrí  Efurt, CHLB ĐỨC  100 Euro
 24  Phật tử Diệu Đăng    200.000 VNĐ
 25  Phật tử An Thoại    200.000 VNĐ
 26  Phật tử Diệu Lài    200.000 VNĐ
 27  Phật tử NguyễnThị Xuân    700.000 VNĐ
 28  Phật tử Trương Thị Kiều Nga    1.000.000 VNĐ
 29  Phật tử An Nguyên    500.000 VNĐ
 30  Phật tử Ngọc Cát    1000 cây viết
 31  Phật tử TịnhTâm  Pháp quốc  2.000.000 VNĐ
 32  Phật tử Tịnh Bảo  Pháp quốc  200.000 VNĐ
 33  Phật tử Đức Bạch - Diệu THiện  Cali, USA  2.000.000 VNĐ
 34  Phật tử Từ Đông  Cali, USA  2.000.000 VNĐ
 35  Phật tử A Múi Heng  Cali, USA  2.000.000 VNĐ
 36  Phật tử Trương Thị Nhi - Diệu Đạt  Sanjose, Cali, USA  2.000.000 VNĐ
 37  Phật tử Diệu Liên  CưXáLữGia, Q11  500.000 VNĐ
 38  Phật tử Minh Nguyện  CưXáLữGia, Q11  500.000 VNĐ
 39  Phật tử Viên Hồng  Q. PhúNhuận  5.000.000 VNĐ
 40  Phật tử Viên Phương    5.000.000 VNĐ
 41  Phật tử An Hồng    5.000.000 VNĐ
 42  Phật tử TuệNhã - Nguyễn Minh Tiến và thân mẫu Diệu Đức  Q.4  25.000.000 VNĐ
 43  Phật tử Vũ Thị Ly - An Tịnh    1.000.000 VNĐ
 44  Phật tử Lê Thị Xuân - An Mỹ    25 thùng mì
 45  Phật tử An Như    500.000 VNĐ
 46  Phật tử George Telles    900.000 VNĐ + 20  USD
 47  Phật tử Lê Thị Thanh - Diệu Nhàn    20.000.000 VNĐ
 48  Khuyết danh    1 thùng mì
 49  Phật tử VươngThịThùyDương    300.000 VNĐ
 50  Phật tử Phan Thị Chiền    300.000 VNĐ
 51  Khuyếtdanh    50.000 VNĐ
 52  Phật tử ThanhNghi    100.000 VNĐ
 53  Phật tử ThanhNgân    100.000 VNĐ
 54  Phật tử ThanhHuyền    50.000 VNĐ
 55  Phật tử ThanhPhú    100.000 VNĐ
 56  Phật tử ThanhNga    100.000 VNĐ
 57  Phật tử Huỳnh Gia Hoàng    300.000 VNĐ
 58  Phật tử Huỳnh Gia Khang    300.000 VNĐ
 59  Phật tử An Nhiên    1000.000 VNĐ
 60  Phật tử Tống Gia Hựu    400.000 VNĐ
 61  Phật tử LêThị Ngọc Nhung    200.000 VNĐ
 62  Phật tử Nguyễn Văn Kỉnh    100.000 VNĐ
 63  Phật tử An Phụng    2.000.000 VNĐ
 64  Phật tử PhạmThị Hồng Thắm    200.000 VNĐ
 65  Phật tử Vương Thị Thùy Dương    300.000 VNĐ
 66  Phật tử Phan thị Chiền    300.000 VNĐ
 67  Phật tử Nguyễn thị Cầm Diệu - An Huyền    500.000 VNĐ
 68  Phật tử Huỳnh Lộc Việt    400.000 VNĐ
 69  Phật tử Ngô tâm Đức    300.000 VNĐ
 70  Phật tử Dư Thị Hậu - Viên Hửu    1.500.000 VNĐ
 71  Gia đình cô Xuân  BìnhDương  20.000.000 VNĐ
 72  Phật tử Gia đình anh Kim, chị Tiền    30.000.000 VNĐ
 73  Phật tử  Diệu Chánh  Q.4  3.000.000 VNĐ
 74  Mr. Chang Hung Sheng  TAIWAN  3.000.000 VNĐ
 75  Phật tử Hi Trần Nhã Vân  Q.5  10.000.000 VNĐ
 76  Phật tử Hi Trần Trí Lễ  Q.5  10.000.000 VNĐ
 77  Gia đình Lệ Xuân - An Như  Q.5  2.000.000 VNĐ
 78  Gia đình Kim Chi - An MỸ  Q.6  2.000.000 VNĐ
 79  Gia đình Kim Kỳ  Q.6  2.000.000 VNĐ
 80  Phật tử Tôn Truyền Khải  Q.11  1.000.000 VNĐ
 81  Phật tử Tôn Truyền Đạt  Q.11  1.000.000 VNĐ
 82  Phật tử Nguyễn Thị Thanh Nhàn  C.H séc  2.000.000 VNĐ
83  Phật tử Hiệu Thị Kim Dung  Q.ThủĐức  100.000 VNĐ
84  Phật tử Văn Tú Anh  Q.6  200.000 VNĐ
85  Phật tử Lý Thế Nghi  Q.TânPhú  100.000 VNĐ
86  Phật tử Dương Lê Trúc Hà  Q.ThủĐức  100.000 VNĐ
87  Phật tử Lê Thị Kim Thu  Q.8  300.000 VNĐ
88  Phật tử ĐàoThị Thu Thủy  Q.8  1.000.000 VNĐ
89  Phật tử Lý Bích Thanh  Q.5  100.000 VNĐ
90  Phật tử Đỗ Thị Bửu Quỳnh  USA  600.000 VNĐ
91  Phật tử Lê Văn Hoàng  Q.BìnhThạnh  200.000 VNĐ
92  Anh Vinh  Q.1  200.000 VNĐ
93  Anh Văn  Q.1  200.000 VNĐ
94  Phật tử VõVăn Ro  Phường An  PhúĐông  11.500.000 VNĐ
95  Vợ Khánh Quốc  BìnhDương  200.000 VNĐ
96  Cô chú Huy Ngữ  BiênHoà, ĐồngNai  3.000.000 VNĐ
97  Phật tử ViênPhương  BìnhPhước  1.000.000 VNĐ
98  Phật tử DiệuTích  HócMôn  300.000 VNĐ
99  Phật tử Nguyễn Thị Huỳnh Hoa  Phường An  PhúĐông  300.000 VNĐ
100  Phật tử Nguyễn Minh Quân  Phường An  PhúĐông  300.000 VNĐ
101  Phật tử Nguyễn Thị Diệu Hương  BìnhThạnh  3.000.000 VNĐ
102  Phật tử Liên Nga  Q.12  300.000 VNĐ
103  Phật tử TháiMỹ Dung  Q.12  3.000.000 VNĐ
104  Phật tử Đặng Thị Nguyệt  Q.12  6.000.000 VNĐ
105  Phật tử Đào Thị Thanh  ĐồngNai  220.000 VNĐ
106  Nhóm Phật tử ChùaPhápHoa  Efurt , CHLB Đức  840 Euro
107  Phật tử Lê Quang Phương-ĐồngĐắc  KP 3, P. An Phú Đông, Quận 12  4.000.000 VNĐ
108  Phật tử An Hoà  PhúNhuận  10.000.000 VNĐ
109  Phật tử Lê Linh    200.000 VNĐ
110  Phật tử Trần Minh Phương    1.000.000 VNĐ
111  Phật tử TườngThọ    10.000.000 VNĐ
112  Phật tử An Duyên    3.000.000 VNĐ
113  Phật tử NguyễnThị Thu Nga    500.000 VNĐ
114  Phật tử An Bình    1.000.000 VNĐ
115  Phật tử An Thu    500.000 VNĐ
116  Phật tử LiênHảo    500.000 VNĐ
117  Phật tử Lâm Kim Trí    500.000 VNĐ
118  Phật tử Nguyễn Thị Hợp    900.000 VNĐ
119  Phật tử Nguyễn Thị Hoa    900.000 VNĐ
120  Phật tử Nguyễn Hữu Lợi    900.000 VNĐ
121  Phật tử Hoa Đức    600.000 VNĐ
122  Phật tử Khánh Hùng    500.000 VNĐ
123  Phật tử DiệuĐức    500.000 VNĐ
124  Phật tử Phạm Thị Chiên    500.000 VNĐ
125  Phật tử Từ Kiệt    1000.000 VNĐ
126  Chị Tám bán chè    100.000 VNĐ
127  Dì Ba - Bánchè    100.000 VNĐ
128  Chị Thủy - Bán cơm    100.000 VNĐ
129  Trần ThanhTâm    200.000 VNĐ
130  Phật tử Chơn Huệ Tú    1000.000 VNĐ
131  Phật tử Khánh Tịnh và một số Phật tử    1.400.000 VNĐ
132  Phật tử Diệu Hòa    200.00 VNĐ
133  Phật tử Thanh Lương    100.000 VNĐ
134  Phật tử An Như Ý    200.000 VNĐ
135  Phật tử Liên Chánh    100.000 VNĐ
136  Phật tử An Huệ    200.000 VNĐ
137  Phật tử PhạmThị Nhi    30.000 VNĐ
138  Phật tử An Tịnh    500.000 VNĐ
139  Phật tử Chơn Huệ Nhẫn    500.000 VNĐ
140  Phật tử Phú và Ngọc    1.000.000 VNĐ
141  Phật tử Huỳnh Thị Nguyệt    1.000.000 VNĐ
142  Phật tử Nguyễn Thị Ngọc Dung    2.000.000 VNĐ
143  Phật tử Châu Mỹ Ngọc    2.000.000 VNĐ
144  Phật tử Nguyễn Thu Điệp  Q.12  5.000.000 VNĐ
145  Phật tử An Thiện, Lệ Mai, Diệu Liên  CHLB Đức  1000 EURO
146  Phật tử Diệu Thanh  Q.1  1.620.000 VNĐ
147  Phật tử An Lạc  Nghệ An  3.000.000 VNĐ
148  Phật tử Như Ngọc  Q. Phú Nhuận  10.000.000 VNĐ
149  Phật tử An Nghiêm  Q.Bình Thạnh  5.000.000VNĐ
150  Phật tử Kim Luông - An Tịnh    2.000.000 VNĐ
151 Khuyết Danh   200.000 VNĐ
152 Phật tử Thiên Hoa   1.000.000 VNĐ
153 Phật tử Thu Hồng   200.000 VNĐ
154 Sư chú Hoằng Minh Chùa Vạn Đức 300.000 VNĐ
155 Phật tử An Duyên   300.000 VNĐ
156 Phật tử Đức Hoằng    500.000 VNĐ
157 Phật tử An Mỹ   500.000 VNĐ
158 Phật tử Trần Thị Chiếm   500.000 VNĐ
159 Phật tử Trần Thị Thuận   500.000 VNĐ
160 Phật tử Tường Quý   1.240.000 VNĐ
161 Phật tử Sưu   300.000 VNĐ
162 Phật tử Phụng   1.000.000 VNĐ

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top