Vườn quan âm

Xây dựng Trường học nơi đỉnh đầu Tổ quốc
Xây dựng Trường học nơi đỉnh đầu Tổ quốc

Sáng ngày 15/7/2017, Tăng thân và Phật tử Tu viện Khánh An với khoảng 30 người, dưới sự hướng dẫn của Thầy Viện chủ đã có chuyến từ thiện Hà Giang để tổ chức lễ Khánh thành, bàn giao Điểm trường tiểu học Sèo Lùng Sán, xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu trường. Tháp tùng đoàn

>>> Xem thêm
Back to top