Vườn quan âm

Chương trình văn nghệ “Phật là vầng trăng sáng” cúng dường Đại lễ Phật đản
Chương trình văn nghệ “Phật là vầng trăng sáng” cúng dường Đại lễ Phật đản

Đêm 13/04.Ất mùi nhằm 30/05/2015 tại Tu viện Khánh An vui mừng tổ chức văn nghệ cúng dường ngày kỷ niệm Đức Thích Ca Mâu Ni xuất thế PL.2559-2015.

>>> Xem thêm
Back to top