Vườn quan âm

Quà Vu Lan về với bà con các thôn, bản thuộc tỉnh Gia Lai
Quà Vu Lan về với bà con các thôn, bản thuộc tỉnh Gia Lai

Sau gần 3 tháng phát động chương trình từ thiện giúp đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai, 19 giờ ngày 05/08/2016 đoàn thiện nguyện do Thầy Viện chủ Thích Trí Chơn cùng hơn 40 Phật tử khởi hành từ Tu viện Khánh An, bắt đầu chuyến từ thiện ba đêm hai ngày đến Gia Lai. Trong số đó có bốn Phật tử đến từ CH. Séc và bốn Phật tử từ

>>> Xem thêm
Back to top