Phương danh Phật tử phát tâm ủng hộ xây Trường Tiểu học Hà Giang

3/04/2017 1:29

 

 STT  Phương Danh  Địa Chỉ  Tịnh Tài
 1  Gia đình anh chị Tuấn Thủy  Biên Hoà, Đồng Nai  20.000.000 VNĐ
 2  PT. Không ghi tên  1.000.000 VNĐ
3 PT. Công Thị Tâm Liên Tâm 500.000 VNĐ
4 PT. Đức Bạch, Diệu Thiện  CA. USA 22.000.000 VNĐ
5 PT. Diệu Liên Cư xá Lữ Gia, Q.11 2.000.000 VNĐ
6 PT. Hi Trần Trí Lễ, Hi Trần Nhã Vân Bình Chánh 10.000.000 VNĐ
7 Một Phật tử không ghi tên, do PT. An Khánh- Lăng Lệ Mai chuyển đến    50.000.000 VNĐ
8 Cô An Phương Q12, TP.HCM 500.000 VNĐ
9 PT. Viên Nguyệt Thủ Đức 5.000.000 VNĐ
10 Chị Quyền Q.8 150.000 VNĐ
11 PT. Vương Tiểu Phụng Q.8 500.000 VNĐ
12 PT. Minh Tân Q.8 1.850.000 VNĐ
13 Nguyễn Thị Cát Anh Q.12 1.000.000 VNĐ
14 PT. An Duyên ( Lưu Tuyết Nhung) Ba Lan 50.000.000 VNĐ
15 PT. Quốc Đạt - Khánh Viên Bình Dương 10.000.000 VNĐ
16 PT. Nguyễn Tài Lái Thiêu, Bình Dương 15.000.000 VNĐ
17 PT. An Phương Viên Thủ Đức 500.000 VNĐ
18 Phan Thị Mai Trang Bình Thạnh 500.000 VNĐ
19 Anh chị Hà - Hương Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh 5.000.000 VNĐ
20 PT. Hoa Đức   400.000 VNĐ
21 Sư cô Thích Nữ Cát Tường Florida, USA 500 USD
22 Gia đình Phật tử Thanh Hóa Florida, USA 1.000 USD
23 Gia đình Phật tử Tịnh Trì, Tịnh Thủ, Tịnh Lạc Florida, USA 500 USD
24 Gia đình Phật tử Nguyên Thảo Florida, USA 300 USD
25 Quí Phật tử Chùa Báo Ân Florida, USA 1.000 USD
26 Gia đình Phật tử Thị Trí, Tuệ Ngọc, Nguyên Văn Bình Thạnh, TP.HCM 20.000.000 VNĐ
27 PT. Lê Huỳnh Ngọc Trâm Texas, USA 5.000.000 VNĐ
28 PT. Hoa Minh Củ Chi 1.000.000 VNĐ
29 PT. Phúc Ân   5.000.000 VNĐ
30 PT. Từ Ân, Từ Huệ   5.000.000 VNĐ
31 PT. Kiết Tường   10.000.000 VNĐ
32 PT. Quỳnh Ly   10.000.000 VNĐ
33 Từ Văn Nghĩa Em Q. Thủ Đức 1.000.000 VNĐ
34 PT. Phạm Hoa Sen   200.000 VNĐ
35 PT. An Như Phương, PT. Hoa Xuân   7.000.000 VNĐ
36

Một Phật tử ở Toronto, Canada

   100 CAD
37

PT. An Hoà, Nguyễn Thị Chánh Hiệp

Phú Nhuận 20.000.000 VNĐ
38

Chị Duyên

Q1 500.000 VNĐ
39

PT.Võ Thị Hai - An Trung

Q12 1.000.000 VNĐ
40

PT.Chinh Lâm

USA 1.000.000 VNĐ
41

PT. Diệu Tuệ

Effurt, Đức quốc 200 Euro
42

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam bang Sáchen

Đức quốc 300 Euro
43

PT. Nguyễn Thị Cát Anh

  200.000 VNĐ
44

PT. Trần Thị Hồng

  5.000.000 VNĐ
45

PT. không ghi tên

  500.000 VNĐ
46

PT. An Tịnh 

  1.000.000 VNĐ
47

PT. Diệu Thanh

Quận 5 500.000 VNĐ
48

PT. Quảng Phúc

Quận 8 500.000 VNĐ
49

PT. Diệu Đạt

Cali, USA 1.000.000 VNĐ
50

PT. A Múi

Cali, USA 1.000.000 VNĐ
51

PT. Võ Tấn Kiệt

P. An Phú Đông, Q.12 200.000 VNĐ
52

Nhóm Phật tử Việt Nam tại Florida

USA 1.000 USD
53

Nhóm PT. Thanh Hướng Chợ Đầu Mối Thủ Đức

  3.000.000 VNĐ
54

Công ty TNHH Kỹ nghệ Thang máy Sài Gòn

Tân Phú 10.000.000VNĐ
55

Trương Thị Ngọc Sương

  500.000 VNĐ
56

Gia đình PT. Khánh Toàn, An Tịnh

Q8 3.000.000 VNĐ
57

PT.Lê Thị Thanh - Diệu Nhàn 

Q4 20.000.000 VNĐ
58

Lê Thị Hà

  1.000.000 VNĐ
59

Trần Ngọc Phong

  5.000.000 VNĐ
60

Trần Hoàng Yến

  1.000.000 VNĐ
61

Nguyễn Thị Lệ Trinh, Chí Liễu, Giác Diệu Thọ

  5.000.000 VNĐ
62

PT.Diệu Thuý

Q12 1.000.000 VNĐ
63

PT.Pháp Huệ

  2.000.000 VNĐ
64

PT.Đinh Phương Thảo

Q3 1.000.000 VNĐ
65 

PT.Liên Sa - Sa Sa Nguyễn

  10.000.000 VNĐ
66

PT.Minh Nguyện

Q11 500.000 VNĐ
67 PT.Đặng Thị Minh Tâm Califonia, USA 2.000.000 VNĐ
68 Bùi Thị Mai Nghệ An 1.000.000 VNĐ
69 Nguyễn Thị Thuý Liễu   10.000.000 VNĐ
70 Lê Thị Mai, Diệu Hương Q4 5.000.000 VNĐ
71 GĐ PT.Liên Trang   5.000.000 VNĐ
72 PT.Trần Thị Tiếng, Pd  Diệu Bình, Phật tử chùa Báo Ân Florida, USA 1.000 USD
73 Chị Minh Hương, 60 B, Lê Thị Riêng, Q. 1, góp phần từ thiện Hà Giang   30.000.000 VNĐ
74

Chị Minh Hương, 60 B, Lê Thị Riêng, Q. 1 Cúng dường chùa Vạn Hạnh 20.000.000 VNĐ

   
75 Nguyễn Thị Cát Anh   200.000 VNĐ
76 PT. Tuyết Ngọc, Mỹ Tín   10.000.000 VNĐ
77

PT. Nguyễn Thị Hoà Mai

Phố Minh Khai, Hà Nội

5.000.000 VNĐ
78 Hai Phật tử không ghi tên   700.000 VNĐ
79 PT. Nguyễn Bích San Quận 9 20.000.000 VNĐ
80 Chị Linh (bạn PT An Nghiêm)   5.000.000 VNĐ
81 PT. An Duyên Q.12 5.000.000 VNĐ
82 PT.Huệ Pháp Chân - Trần Thị Hà   3.000.000 VNĐ
83 Nguyễn Thùy Bảo Trâm   1.200.000 VNĐ
84 PT.Hương Ngọc (bạn PT An Nghiêm)   5.000.000 VNĐ
85 PT.Nguyên Hương  Q.6 10.000.000 VNĐ
86 PT.Phi Vân, An Hồng   5.000.000 VNĐ
87 Trần Huỳnh Mai   500.000 VNĐ
88 PT. Chơn Thành Huệ- Hồng Minh Gò Vấp 2.000.000 VNĐ
89 PT. Vạn Hoa Effurt, Đức quốc 200 Euro
90 Lớp Ngoại ngữ Chùa Báo Ân Plorida, USA 500 USD
91 Phật tử Tuệ Anh Plorida, USA 500 USD
92 Phật tử Nguyệt Ngọc Plorida, USA 300 USD
93 Phật tử Diệu Huệ Plorida, USA 300 USD
94 Phật tử Thiện Chơn Plorida, USA 200 USD
95 Phật tử Diệu Đạo Plorida, USA 200 USD
96 Huỳnh Phương Trúc   300.000 VNĐ
97 Chị Linh (bạn PT An Nghiêm)   5.000.000 VNĐ
98 PT. An Nguyệt Thủ Đức 1.000.000 VNĐ
99

PT. An Mỹ - Lục Kim Chi

Q.5 5.000.000 VNĐ
100 PT. An Như - Lăng Lệ Xuân Q.5 5.000.000 VNĐ
101 Một Phật tử không ghi tên do PT. An Khánh - Lăng Lệ Mai chuyển đến   50.000.000 VNĐ
102 Bé Vân Thủ Đức 200.000 VNĐ
103 Bé Tuyền Thủ Đức 500.000 VNĐ
104 Nguyễn Thị Cát Anh   200.000 VNĐ
105 PT. Không Ghi Tên   500.000 VNĐ
106 PT. An Viên Đức   500.000 VNĐ
107 GĐ PT. Đình Chung - Kim Qui CH. Séc 5.000.000 VNĐ
108 PT. Hoa Trí và Hạnh Ngọc   4.000.000 VNĐ
109 Nguyễn Thị Kim Liên Q. 10 4.000.000 VNĐ
110 Ông bà Đức Bạch - Diệu Thiện USA 500 USD
111 PT. Nguyễn Thanh Nhàn - An Như Nguyện   2.000.000 VNĐ
112 Tôn Truyền Khải - Tôn Truyền Đạt   2.000.000 VNĐ
113 Trường Mầm Non Sao Bé Thơ (PT. Diệu Vân)  Hà Nội 10.000.000 VNĐ
114 Công ty Questra Hà Nội 20.000.000 VNĐ
115 PT. An Trúc Sec 5.000.000 VNĐ
116 PT. An Hoa  Sec 3.000.000 VNĐ
117 PT. An Huệ Sec 5.000.000 VNĐ
118 PT. Vạn Hoa Đức Quốc 200 EURO
119 PT. Lê Thị Huế   100 EURO
120 PT. Huệ Hảo   1.000.000 VNĐ
121 Nước Mắm Chay Tư Hoa   5.000.000 VNĐ
122 PT. Quảng Trinh Bắc Ninh 1.000.000 VNĐ
123 PT. Liên Sa Bắc Ninh 5.000.000 VNĐ
124 PT. Chùa Huệ Nghiêm   500.000 VNĐ
125 Hai Phật tử không ghi tên   8.000.000 VNĐ
126 PT. Khánh Tâm Tú   2.000.000 VNĐ
127 PT.An Lộc   1.000.000 VNĐ
128 PT. An Hương  TPHCM 500.000 VNĐ
129  Một Phật tử Không ghi tên  

10.000.000 VNĐ

130 PT Diệu Sơn PT Diệu Hà Effurt, Đức quốc 200 Euro


Tin Tức Liên Quan