Phương danh Phật tử ủng hộ tịnh tài giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Ukraine đang trong binh biến

5/03/2022 5:15
STT

PHƯƠNG DANH

ĐỊA CHỈ

TỊNH TÀI

1

Một Phật tử không ghi tên


200.000 đồng

2

Một Phật tử không ghi tên


300.000 đồng

3Một Phật tử không ghi tên

200.000 đồng 
4Phật tử Linh Que

500.000 đồng 
5Phật tử Giac Ha Hue

100.000 đồng 
6Một Phật tử không ghi tên

500.000 đồng 
7Phật tử Do Thi

1.000.000 đồng 
8Một Phật tử không ghi tên

500.000 đồng 
9Phật tử Pham Thi Thuy Van

500.000 đồng 
10Phật tử Tran Thi Phuong Mai

200.000 đồng 
11Một Phật tử không ghi tên

500.000 đồng 
12Phật tử Tuong Hue

1.000.000 đồng 
13Phật tử Xuân Mai, Thái Hà

500.000 đồng 
14Một Phật tử không ghi tên

100.000 đồng 
15Một Phật tử không ghi tên

500.000 đồng 
16Một Phật tử không ghi tên

500.000 đồng 
17Một Phật tử không ghi tên

100.000 đồng 
18Một Phật tử không ghi tên

100.000 đồng 
19Phật tử Le Thi Phuong

500.000 đồng 
20Một Phật tử không ghi tên

100.000 đồng 
21Một Phật tử không ghi tên

200.000 đồng 
22Một Phật tử không ghi tên

1.000.000 đồng 
23Một Phật tử không ghi tên

400.000 đồng 
24Một Phật tử không ghi tên

200.000 đồng 
25Phật tử Dinh Nhu Quyen

1.000.000 đồng 
26Phật tử Phan Thi Lan Chi 

5.000.000 đồng 
27Một Phật tử không ghi tên

200.000 đồng 
28Phật tử Dang Thi Ngoc Phuong

300.000 đồng 
29Phật tử Nguyen Thi Thao - Dieu Hien

1.00.000 đồng 
30Phật tử Vu Thi Hoa

500.000 đồng 
31Phật tử Ngân

200.000 đồng 
32Phật tử Vu Thi Tuyet

300.000 đồng 
33Phật tử Huynh My Loan Anh

500.000 đồng 
34Phật tử Diệu Định, Thanh Bang

1.000.000 đồng 
35Phật tử Hồng Yến Trang

500.000 đồng 
36Phật tử An Khánh Lăng Lệ Mai

10.000.000 đồng 
37Phật tử không ghi tên

500.000 đồng 
38Phật tử không ghi tên

1.000.000  đồng 
39Phật tử không ghi tên

500.000 đồng 
40Phật tử Chinh Lâm

2.320.000 đồng 
41Phật tử không ghi tên

1.000.000 đồng 
42Phật tử không ghi tên

200.000 đồng 
43Phật tử không ghi tên

300.000 đồng 
44Phật tử không ghi tên

300.000 đồng 
45Phật tử Ngo Thi Huyen Trang

500.000 đồng 
46Phật tử không ghi tên
500.000 đồng 

47Phật tử không ghi tên

1.000.000 đồng 
48Phật tử Vu Duc Han

500.000 đồng 
49Phật tử Phạm Hoa Sen

700.000 đồng 
50Phật tử Diệu Thắm

1.000.000 đồng 
51Phật tử Nguyễn Thị Thuận

1.000.000 đồng 
52Phật tử không ghi tên

100.000 đồng 
53Gia đình Phật tử Ngọc Hạnh

2.000.000 đồng 
54Phật tử không ghi tên

2.000.000 đồng 
55Phật tử không ghi tên

100.000 đồng 
56Phật tử không ghi tên

200.000 đồng 
57Phật tử không ghi tên

500.000 đồng 
58Phật tử Lê Thị Phương

500.000 đồng 
59Phật tử không ghi tên

100.000 đồng 
60Phật tử không ghi tên

200.000 đồng 
61Phật tử không ghi tên

1.000.000 đồng 
62Phật tử không ghi tên

400.000 đồng 
63Phật tử không ghi tên

200.000 đồng 
64Phật tử An Huệ

2.000.000 đồng 
65Phật tử Nuong

500.000 đồng 
66Thượng tọa Thích Tâm Hoa,  Phó Trưởng ban Văn hóa GHPGVN. TPHCM
10.000.000 đồng 
67Phật tử Ngô Thị Thương Mến

1.000.000 đồng 
68Phật tử không ghi tên

500.000 đồng 
67Phật tử Lê Thị Diệu Tâm

500.000 đồng 
68Phật tử Lê Thị Thanh - Diệu Nhàn

600 USD
69Phật tử không ghi tên

100.000 đồng 
70  Phật tử Tam Lien, Lien Hoang, Quang Thai

500.000 đồng 
71Phật tử Trong Cat Tuong

500.000 đồng 
72Phật tử không ghi tên

1.000.000 đồng 
73Phật tử không ghi tên

500.000 đồng 
74Phật tử không ghi tên

1.000.000 đồng 
75Phật tử ở Buôn Mê Thuộc

1.500.000 đồng 
76Phật tử Nguyen Thi Cam Tuyen

500.000 đồng 
77Phật tử không ghi tên

400.000 đồng 
78Phật tử Le Thi Thuc

500.000 đồng 
79Phật tử An Như Phương - Trần Thị Hồng Nhung

5.000.000 đồng 
80Phật tử Nguyễn Thị Bảo Trân

100.000 đồng 
81Phật tử không ghi tên

600.000 đồng 
82Phật tử không ghi tên

1.000.000 đồng 
83Phật tử Nhuận  Nhiên

100.000 đồng 
84Phật tử không ghi tên

2.000.000 đồng
85Phật tử Hien Trang Do

5.007. 338  đồng
86 ĐĐ. Thích Trung Hiếu, Chánh văn phòng Ban văn hóa GHPGVN. TPHCM

5.000.000 đồng
87Phật tử Bùi Thanh Xuân

500.000 đồng
88Phật tử Kiết Tường - Lưu Thị Ngọc Trang

10.000.000 đồng
89Phật tử Diệu Từ - Lê  Nguyễn Tấn An 

1.500.000 đồng
90Phật tử Xuân

500.000 đồng
91Phật tử không ghi tên 

1.000.000 đồng
92Phật tử không ghi tên 

1.000.000 đồng
93Phật tử không ghi tên  

500.000 đồng
94Phật tử không ghi tên 

2.000.000 đồng
95Phật tử Phạm Thị Minh Phương 
500.000 đồng 
96Phật tử Phạm Lê Uyên Thy

500.000 đồng
97Phật tử Khuu Boi Hung

500.000 đồng
98Phật tử không ghi tên

1.600.000 đồng
99Phật tử Nguyễn Văn Ba

300.000 đồng
100Phật tử không ghi tên

1.000.000 đồng
101Sư cô Trung Hậu

 3.000.000 đồng
102Gia đình anh chị Huy Nhiên

5.000.000 đồng
103Phật tử Đinh Công Thành
 Đinh Thị Trâm Anh

1.000.000 đồng
104Phật tử An Hồng

500.000 đồng
105Một phật tử không ghi tên

1.000.000 đồng
106Một phật tử không ghi tên

1.000.000 đồng
107Một phật tử không ghi tên

200.000 đồng
108Một phật tử không ghi tên

300.000 đồng
109GĐPT. An Diệu Xuân
Đức quốc

2.000.000 đồng
110GĐ ông Schwebe
Đức Quốc

500.000 đồng
111Phật tử Phùng Thị Nguyệt

1.000.000 đồng
112Một phật tử không ghi tên

100.000 đồng
113Phật tử Bùi Xuân Thắm

500.000 đồng
114Phật tử Pham Thi Yen

500.000 đồng
115Phật tử Lam Thi Nhuom

500.000 đồng
116Phật tử Nguyễn Thị Vân Anh

300.000 đồng
117Sư cô Thanh Thảo

5.000.000 đồng 
118Phật tử không ghi tên

250.000 đồng
119Phật tử không ghi tên

500.000 đồng
120Phật tử Nguyễn Thanh Sơn

700.000 đồng
121Cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

5.000 USD 
122Một Ni sư không ghi tên

100.000.000 đồng
123Phật tử Trương Nguyễn Minh Hiếu

1.000.000 đồng
124Phật tử Nguyễn Tấn Ngọc

300.000 đồng
125Phật tử Nguyễn Thị Hoa

2.000.000 đồng
126Một phật tử không ghi tên

100.000 đồng
127Phật tử Ho Quang Bach

500.000 đồng
128Phật tử Thuy

5.000.000 đồng
129Phật tử Nguyễn Thị Huyền Thông

5.000.000 đồng
130Phật tử không ghi tên

200.000 đồng

131Phật tử không ghi tên

400.000 đồng
132Phật tử Dinh Thi Diem Thuy

500.000 đồng
133Ông/ bà Jose Fernaldo Almeida

500.000 đồng
134Phật tử Tam Tinh Khoi500.000 đồng

135Phật tử không ghi tên

200.000 đồng
136Chùa Pháp Hoa - Đức Quốc

700 Euro
137Phật tử Đào Phước Thiện

5.000.000 đồng
138Phật tử Đào Kim Phượng

1.000.000 đồng
139Anh Ba
500.000 đồng
140Gđ anh chị Hùng Lan

100€
141Gđ anh chị Tuyết Khánh

100€
142Gđ anh chị Long Hoa

150€
143Gđ anh chị Quế Nghiêm

50€
144Gđ anh chị Loan Tâm

100€
145Gđ anh chị Dũng Phượng

50€
146Gđ anh chị Hương Cương

600kc
147Gđ anh chị Đước Quất

600kc
148Gđ anh chị Đình Đào

2000kc
149Gđ anh chị Duyên Nghĩa

50€
150Gđ anh chị Tuấn Điển

100€
151Gđ anh chị Hằng Hoan

1000kc
152Gđ anh chị Huệ Thanh

500kc
153Gđ anh chị Dũng Thảo

500kc
154Gđ anh chị Sơn Dinh

500kc
155Gđ anh chị Doanh Loan

500kc
156Gđ anh chị Huyền Mạnh

50€
157Gđ anh chị Nhâm Nhàn

50€
158Gđ anh chị Mạnh Thảo

20€
159Gđ  anh chị Hạnh Hạnh

20€
160Gđ chị Yến

500kc
161Gđ anh chị Vân Bánh

500kc
162Gđ anh Lập

10€
163Gđ anh Sơn

10€
164Gđ anh Sơn 

30€
165Gđ anh Hưng

30€
166Gđ anh Giám

1000€
167Gđ anh chị Phú Lan

30€
168Gđ anh Thắng

50€
169Gđ anh Tùng

30€
170Gđ anh chị Thuỷ Quân

500kc
171Gđ chị Thơm

20€
172Gđ anh chị Ninh Bình

10€
173Gđ anh chị Biên Thuỷ

200kc
174Gđ anh chị Quyết Loan

20€
175Gđ anh chị Thanh Thiết

10€
176Gđ anh chị Lễ Huế

10€
177Gđ anh chị Nguyệt Ước

10€
178Gđ anh chị Hùng Trinh

20€
179Gđ anh chị Bình Hải

10€
180Gđ anh Hùng Béo

20€
181Gđ anh chị Kiệm Hà

5€
182Gđ Anh Ngọc

10€
183Gđ anh chị Mẫn Hùng

10€
184Gđ anh chị Hiển Lưu

10€
185Gđ anh chị Tuân Thuỷ 

10€
186Gđ anh chị Hiệp Khuyên

10€
187Gđ Chị Tâm

10€
188Gđ anh chị Tính Bích

20€
189Gđ anh chị Bình Mai

10€
190Gđ anh chị Thuỳ Hương

10€
191Gđ anh chị Khánh Hương

10€
192Gđ anh chị Dũng Lụa

10€
193Gđ chị Ha Đoàn

10€
194Gđ chị Hùng Liên

10€
195Gđ anh Ký

10€
196Gđ chị Trầm

10€
197Gđ chị Vàng

10€
198Gđ anh Nam

10€
199Gđ anh chị hồng Cứu
10€
200Gđ anh Văn 
10€
201Gđ anh chị Huy Yến

10€
202Gđ Anh chị Thành Hạnh

10€
203Gđ anh Sắc 

10€
204Gđ anh Báu 

20€
205Gđ anh chị Hậu Ánh 

20€
206Gđ chị Ánh

20€
207Gđ chị Lánh

20€
208Gđ anh chị Hương Hưng

20€
209Gđ anh Nguyên

20€
210Gđ anh chị hiền Hiến

20€
211Gđ anh chị Thanh Minh 
20€
212Gđ anh Duy

20€
213Gđ anh chị Tình Hải

10€
214Gđ  anh chị Thọ Luyến

20€
215Gđ anh chị Tam Chiến 

20€
216Gđ anh chị Chỉ Hoa

10€
217Gđ anh chị Ninh Hương 

20€
218Gđ anh chị Thanh Hương

10€
219Gia đinh anh chị Vân Anh

10€
220Gđ chị Oanh

10€
221Gđ anh chị Nhung Dân

20€
222Gđ anh chị Hồng Vân

 40€
223Gđ Đức

10€
224Gđ anh chị Trung Hiền

20€
225Gđ anh chị Thanh Quang

10€
226Gđ chị Thu

10€
227Gđ anh Trung

10€
228Gđ chị Lý

10€
229Gđ anh chị Phúc Hường

 20€
230Gđ anh chị Thu Ngọc

 20€
231Gđ anh chị Quân Dung

 20€
232Gđ anh chị Thủy Nghĩa

 20€
233Gđ anh chị Quang Nhung

10€
234Gđ Hà Tình

10€
235Gđ anh chị Hiền Chính

50€
236Gđ anh chị Hoài Hảo

20€
237Gđ anh Thiện

10€
238Gđ anh chị Kiểm Thuý

500kc
239Gđ anh chị Dung An

50€
240Gđ anh chị Vân Anh

500kc
241Gđ anh chị Sơn Đào

10€
242Gđ anh chị Bảo Vệ

10€
243Gia đình anh Giáp

500kc
244Gđ anh chị Sơn Hiến

300kc
245Gđ anh chị Đức Thái

500kc
246Gđ anh chị Phượng Loan

10€
247Gđ anh chị Phương Quế

20€
248Gđ anh chị Liên Thái

20€
249Gđ chị Thuận 

10€
250Gđ anh chị Toàn Dụ

1000kc
251Gđ anh chị Huyền Côi

10€
252Gđ anh chị Thanh Quang

500kc
253Gđ chị Hiến

 10€
254Gđ anh chị Loan Hùng

 10€
255Gđ anh Dũng

 10€
256Gđ chị Úc Lan 

 10€
257Gđ anh chị Sơn Dương

 20€
258Gđ anh chị Hiếu Trang 

 20€
259Gđ chị Liên 

10€
260Gđ anh chị Quân Thủy 

50€
261Gđ anh chị Tuấn Trang 

500kc
262Gđ anh chị Hùng Quán

500kc
263Gđ anh chị Thành Hương

10€
264Anh chị Anh Tuấn, Lệ Thủy

20.000.000 đồng
265Phật tử Tú Lan

50.000.000 đồng
266Một phật tử không ghi tên

500.000 đồng
267Phật tử Le Nguyen Tan An

200.000 đồng
268Một phật tử không ghi tên

200.000 đồng
269Phật tử Diệu Tường

500.000 đồng
270Phật tử Diệu Vân -  Nguyễn Hải Phương

20.000.000 đồng
271Phật tử Diệu Định

1.000.000 đồng

HỘI THIỆN NGUYỆN THIỆN TRI THỨC


272TRÍCH QUỸ HỘI

5,000,000 đồng
273GĐ ANH CHỊ MINH & HẠNH

5,000,000 đồng
274CHỊ TRẦN THI ĐOAN TRÂM

1,000,000 đồng
275BÀ KHƯƠNG THỊ NHIÊN

500,000 đồng
276ANH PHẠM VĂN TRỌNG

1,000,000 đồng
277GĐ ANH CHỊ YÊN & THỦY

2,000,000 đồng
278GĐ ANH HUỲNH THẾ NHÃ

1,000,000 đồng
279GĐ CHỊ TRƯƠNG THỊ MỪNG

500,000 đồng
280GĐ CHỊ NGUYỄN THỊ THOA ( VACS )

500,000 đồng
281CHỊ BÙI THỊ THƠM

1,000,000 đồng
282CHỊ PHẠM THỊ THU

500,000 đồng
283GĐ ANH CHỊ THU & NGUYỆT

1,000,000 đồng
284GĐ ANH NGUYỄN XUÂN HẢI

3,000,000 đồng
285GĐ CHỊ ĐINH THỊ THÙY LINH

1,000,000 đồng
286GĐ ANH CHỊ CƯỜNG & NƯƠNG

2,000,000 đồng
287CHỊ CHUNG THỊ KIM PHƯỢNG ( THÉP PHÚ MỸ )

2,000,000 đồng
288GĐ ANH CHỊ ĐỨC & MÂY

500,000 đồng
289GĐ CHỊ NGUYỄN THỊ THÙY LINH

1,000,000 đồng
290GĐ CHỊ  TRẦN THỊ THÚY & NGUYỄN HỮU ĐẠT

3,000,000 đồng
291ANH NGUYỄN THANH BÌNH ( CHỊ  TRẦN THỊ THÚY)

1,000,000 đồng
292GĐ CHỊ NGUYỄN THỊ THANH THẢO ( BH MANULIFE )

1,000,000 đồng
293ANH TRƯƠNG THÀNH TRUNG

1,000,000 đồng
294GĐ ANH CHỊ KHA HẠNH

1,000,000 đồng
295SƯ CÔ QUẢNG TÂM

1,000,000 đồng
296GĐ CHỊ LÊ THỊ HIỀN

500,000 đồng
297GĐ CHỊ KIỀU TRANG

1,000,000 đồng
298CHỊ LÊ THANH THỦY

1,000,000 đồng
299ANH HÀ VĂN THÀNH

1,000,000 đồng
300CHỊ NGUYỄN THỊ HOA

200,000 đồng
301CHỊ NGUYỄN THỊ KIM CÚC

100,000 đồng
302CHỊ ĐỖ THỊ MAI

100,000 đồng
303GĐ ANH CHỊ TIẾN & LINH

1,000,000 đồng
304GĐ ANH CHỊ THÀNH & YẾN

2,000,000 đồng
305CHỊ THANH NHUNG ( BÌNH ĐIỀN )

2,000,000 đồng
306ANH CHỊ TUYỀN KIÊN ( TÂY NINH )

6,000,000 đồng
307ANH CHỊ PHỤNG THÀNH ( TÂY NINH )

2,000,000 đồng
308TRANG TRẠI PHÚ ĐIỀN ( KIỀU MY )

3,000,000 đồng
309ANH CHỊ HỒNG GIÁP ( ĐỒNG XOÀI )

3,000,000 đồng
310ANH CHỊ PHƯỚC & PHƯỢNG ( LA NGÀ )

2,000,000 đồng
311CÔ GIÁO PHƯƠNG HẠNH (GIA LAI )

500,000 đồng
312ANH CHỊ DŨNG HẰNG

500,000 đồng
313ANH CHỊ HẢI HÀ CƯJUT

500,000 đồng
314GĐ ANH CHỊ DƯƠNG & PHỤNG

500,000 đồng
315CHỊ TRẦN THU HÀ

200,000 đồng
316CHỊ BA LA MẬT

500,000 đồng
317CHỊ VŨ THỊ THANH GIANG

500,000 đồng
318CHỊ NGÔ THỊ NGỌC BÉ

100,000 đồng
319ANH CHỊ THÀNH PHƯỢNG

300,000 đồng
320Hội từ thiện Phật giáo Phổ Hiền
Hoa Kỳ1000 USD
321Phật tử Dung Ngọc

500 AUD 
322Phật tử Nguyen Thi Khoa

1.000.000 đồng
323Một phật tử không ghi tên

500.000 đồng
324Một phật tử không ghi tên

300.000 đồng
325Nhóm Phật tử ở Gò Vấp

2.000.000 đồng
326Phật tử Nguyen Thuy Ha

2.000.000 đồng
327Phật tử Tran Thi Hoi

200 USD
328Chùa Liên Hoa, Minnesota, USA

6.300 USD
329Phật tử Như Hạnh Minnesota, USA

1.000 USD
330Phật tử Pham Thi Duyen Hong

5.000.000 đồng
331Phật tử Nguyen Thi Khoa

1.000.000 đồng

Tin Tức Liên Quan