Phương danh Phật tử ủng hộ từ thiện Thanh Hóa 10/2019

6/08/2019 6:45


Stt
 Phương Danh 
Địa Chỉ 
Tịnh Tài
1
PT. An Khánh - Lăng Lệ Mai

20.000.000 vnđ 

2
Một Phật tử không ghi tên

200.000 vnđ

3
PT. Nguyễn lộc    

100.000 vnđ

4
Một Phật tử không ghi tên 

300.000 vnđ

5
PT. Nguyễn Anh Vũ 

100.000 vnđ

6
PT. Lê Thanh Thuỷ Tiên  

200.000 vnđ

7
Một Phật tử không ghi tên 

1.000.000 vnđ


PT. Lê Thị Yến 

300.000 vnđ

9
PT. Le Kong San 

200.000 vnđ

10
PT. Lê Thị Trúc Giang 

200.000 vnđ

11
 Một Phật tử không ghi tên 

50.000 vnđ

12
Một Phật tử không ghi tên

100.000 vnđ
13
 PT. Nguyễn Phương Vy 

500.000 Vnđ

14 
  PT.Nguyễn Thị Nhã Vy

200.000 vnđ
15
Nguyễn Hồng Thái

200.000 vnđ
16
Một Phật tử không  ghi tên

100.000 vnđ

17

PT. Tâm Tuệ 


500.000 vnđ

18

PT. Nguyễn Thế Hùng 


500.000 vnđ

19 
PT. Phạm Ngọc Tới 

600.000 vnđ
20 

PT. Trần Thị Xuân Thảo


500.000 vnđ
21 
Một Phật tử không ghi tên 

500.000 vnđ

22
PT. Lê Ngọc Liên 

500.000 vnđ

23 
PT. Lê Văn Hoàn

500.000 vnđ

24
PT. Kỳ Vũ Tùng 

2.000.000 vnđ

25

Một Phật tử không ghi tên 

100.000 vnđ
26 
Một Phật tử không ghi tên 

100.000 vnđ
27

PT. Đặng Đình Sơn


400,000 VNĐ

28Một Phật tử không ghi tên 

500,000 VNĐ
29PT. Phúc Trường - Diệu Thọ
1,000,000 VNĐ
30PT. Nguyễn Thị Thảo
150,000 VNĐ
31PT. Đặng Thị Hữu Ngọc
1,000,000 VNĐ
32
Khách sạn Đức Khánh
Bỉm Sơn
 1.000.000 vnđ
33
Ông bà Đức Bạch - Diệu Thiện
USA
 10.000.000 vnđ
34
PT. Nguyễn Thị Nhã Vy   

300.000 vnđ
35
Một Phật tử không ghi tên 

50.000 vnđ
36
Một Phật tử không ghi tên

1.000.000 vnđ
37Trần Tiểu Phụng 

100.000 vnđ 

38Một Phật tử không ghi tên

2.000.000 vnđ 

39Một Phật tử không ghi tên

1.700.000 vnđ 
40Một Phật tử không ghi tên

700.000 vnđ 
41PT. Mai Tường Vân

 400.000 vnđ
42PT. Lê Thị Thu Hằng  

1.000.000 vnđ
43PT. Nguyễn Thị Các Anh

500.000 vnđ 
44PT. Nguyễn Minh Nhật

3.000.000 vnđ 

45PT. Diệu Tường - Thọ Pháp 
Thụy Điển
4.700.000 vnđ
46Phật từ khóa tu Sống Tỉnh  Thức lần thứ 40

11.000.000 vnđ 

47PT. Trần Thị Hồng Nhung, An Như  Phương 

3.000.000 vnđ 

48Một Phật tử không ghi tên 

300.000 vnđ 

49Phan Huỳnh Tấn Thịnh

1.000.000 vnđ
50PT. Bích Ngọc, Thị Trí, Tuệ Ngọc, Nguyên Vân, Nguyên Tường 

5.000.000 vnđ 
51Công Thị Tám 

600.000 vnđ
52Cộng đồng Phật tử và đồng hương người Việt Nam tại Florida 

2000 usd

53Ủng hộ từ thiện 15-07-Kỷ hợi
7.992.000 vnđ
54PT.Như Ngôn
400.000 vnđ
55PT.Chơn Nguyên Pháp
100.000 vnđ
56Ngô Thị Lan
300.000 vnđ
57PT.Diệu Hạnh
100.000 vnđ
58PT.An Tuệ Như
300.000 vnđ
59PT.Tường Châu
200.000 vnđ
60Phạm Anh Thư
1.000.000 vnđ
61Nguyễn Thị Hồng Loan
500.000 vnđ
62Võ Thị Hồng Hạnh
300.000 vnđ
63PT. Không ghi tên
100.000 vnđ
64PT. Không ghi tên

1.300.000 vnđ
65PT. An Tuệ Đăng
500.000 vnđ
66Nguyễn Thị Minh Thùy
100.000 vnđ
67Lê Thị Bích Thuận
200.000 vnđ
68PT. Không ghi tên

300.000 vnđ
69


70


71


72


73


74
Tin Tức Liên Quan