Phương danh Phật tử hỗ trợ hỏa hoạn tại Ba Lan

14/05/2024 12:45


STT

PHƯƠNG DANH

ĐỊA CHỈ

TỊNH TÀI

1

PT. Tuệ Quang


1.000.000 vnđ

2

PT. Nguyễn Thi


5.000.000 vnđ

3

PT. An Khánh, PT. An Thanh, PT.Khánh Minh Nhĩa


10.000.000 vnđ

4

Van My Du, Tuong Hy, Gia Khang, Huu Hao, Phuc Khanh, Mai Lam


3.000.000 vnđ

5

Trần Thị Kim Oanh, Pháp Đạo, Hoa Minh


3.000.000 vnđ

6

PT. Nguyen Thuy Ha, Nhat Lam


2.500.000 vnđ

7

Một phật tử không ghi tên


1.000.000 vnđ

8

PT. Le Mong Nuong


1.000.000 vnđ

9

PT. Dieu Tham, Thanh Kiem


2.000.000 vnđ

10

Pham Thi Hien


1.000.000 vnđ

11

PT. Trần Thị Hồng Nhung - An Như Phương


3.000.000 vnđ

12

Sư cô Thánh Thảo

Sài Gòn

5.000.000 vnđ

13

Chư Phật tử đồng hương tại Hoa Kỳ


2000 USD

14

PT. An Nguyện Ý


200.000  vnđ 

15

PT. Chinh Lâm


1.000.000 vnd 

16Chùa Giác Minh - Cộng hòa Séc

500 Euro


Tin Tức Liên Quan