Đoàn chư Ni và Phật tử chùa Phổ Quang, Q.12 cúng dường hội hạ

29/06/2019 10:59
Sáng 23/6/2019, Ni sư Thích Nữ Thông Tường, Trụ trì chùa Phổ Quang, Q.12 đã hướng dẫn đoàn Phật tử đi chiêm bái, đảnh lễ, cúng dường một số trường hạ. Vào lúc 09 giờ đoàn có mặt tại tu viện Khánh An.

Nơi Phật đường Tỉnh Thức, Ni sư trưởng đoàn tác bạch dâng lễ cúng dường, nói lên công hạnh của tăng chúng  trong ba tháng tỉnh cư, và lòng khát ngưỡng công đức hội hạ của chúng tăng Tu viện. 

Thầy Viện chủ thay mặt tăng thân thọ nhận lễ phẩm cúng dường. Thầy tán dương công đức của Ni sư và chư Phật tử trong phái đoàn. Thầy cũng nói lên mối quan hệ của tu viện Khánh An và chùa Phổ Quang là tông môn pháp phái. Việc đoàn đến dâng lễ cúng dường không chỉ mang tính kết duyên,  gieo trồng phước đức mà còn là bày tỏ tình Linh sơn cốt nhục.Sau đó, Thầy bày tỏ lòng biết  ơn đoàn đã đến cúng dường. 

Trung Lưu

Hình ảnh ghi nhận được:

Tin Tức Liên Quan