Khoá Tu Sống Tỉnh Thức Lần Thứ 63 Với Pháp Thoại Năm Căn Năm Lực

10/10/2022 3:38
Sáng ngày 09/10/2022 (nhằm ngày 14/09/ Nhâm Dần), khoá tu Sống tỉnh thức lần thứ 63 đã diễn ra tại tu viện Khánh An với gần 400 hành giả tham dự. Thời khoá được bắt đầu với giờ thiền tập của đại chúng tại Vườn Phật dưới sự hướng dẫn của Thầy, sau đó đại chúng thiền hành vào pháp đường Thấy Và Biết để ôn tụng Năm Giới Quí Báu.
Vào lúc 09 giờ, Thầy có thời Pháp thoại với chủ đề: “Năm Căn - Năm Lực”. Đây là năm trạng thái tâm, thực tập để hướng đến thánh quả gồm:  tín, tấn, niệm, định, tuệ.


Tín nghĩa là lòng tin, đức tin, niềm tin chân chánh vào Tam bảo. Đức Thế Tôn dạy chúng ta đừng nên tin vào những học thuyết, những lý luận suông, hãy đến để mà thấy, tự mình giác tri và nếm trải thực chứng giáo pháp, tất cả mọi sự an lạc và giải thoát đều là nhờ vào công phu tu tập của mỗi người.

 

Tấn nghĩa là sự nỗ lực siêng năng, tinh tấn dũng mãnh trong việc thực hành tu tập các pháp, không bao giờ để cho thối lui.

 

Niệm nghĩa là nhớ nghĩ đến những thiện pháp giúp ta tu hành giải thoát.

 

Định nghĩa là sự tập trung tâm ý, lắng tâm yên tĩnh để chuyên chú vào chánh pháp mà dụng tâm tu tập. Tâm chúng sanh vốn dĩ lao xao tạp niệm, định căn giúp chúng ta tập trung, khi đó các phiền não không sinh khởi và sẽ lắng dần giúp chúng ta hướng về giải thoát giác ngộ.

 

Tuệ nghĩa là trí tuệ sáng suốt, bất cứ những vấn đề nào chúng ta muốn thành thạo đều phải học tập và thực hành, pháp của Phật cũng vậy, phải học mới có kết quả tốt, và sau khi học phải có trải nghiệm và hành trì. Khi trí tuệ đầy đủ thì tất cả mọi thứ phiền não tự tiêu trừ và, các năng lực thiện pháp xuất hiện, thành tựu trọn vẹn mọi thứ công đức.Thầy nói thêm về mối quan hệ mật thiết trong ngũ căn. Nếu chúng ta có “tín” mà không có “tuệ” sẽ dễ rơi vào mê tín, dị đoan. “Tấn” phải đi chung với “định” bởi vì nếu tinh tấn quá mức sẽ gây nên những căn thẳng, bất như ý , ngược lại “định” nhiều nhưng thiếu “tinh tấn” sẽ gây hôn trầm, thế nên “tấn” và “định” phải hài hoà với nhau.

 


Chiều cùng ngày, thời khoá vấn đáp diễn ra nhằm giải đáp những khó khăn, thắc mắc trong quá trình tu tập của quý hành giả:

1.     Anh Viễn: sau khi ngồi thiền tầm 10 phút, thân hay bị lung lay và hay thấy nguồn sáng trước mắt, không biết hiện tượng đó là như thế nào, xin Thầy hướng dẫn.

2.     Chú Nhuận Trí: Nội dung tinh tấn trong Tứ chánh cần có giống với tinh tấn trong Lục độ Ba La mật hay không và làm cách nào để tăng trưởng tín căn tương xứng với tuệ căn?

3.     Anh Ngộ Túc Hiền: Cách thờ một vị Phật và làm sao để tự an vị Phật tại nhà?

4.     Tâm Minh Phúc: Bạch Thầy, con được biết rằng hiện nay đang nổi lên một môn học đó là “Nhân số học” và con thấy có rất nhiều người hưởng ứng, con không biết môn học này đúng hay sai theo giáo lý nhà Phật. Con xin Thầy giảng dạy cho chúng con được rõ?


Tất cả các câu hỏi đều được Thầy giải đáp thỏa đáng khiến toàn thể hành giả đều an lạc.

Khóa tu kết thúc viên mãn.

Ngọc Ánh

Tin Tức Liên Quan