Lễ truy niệm Hòa thượng Thích Trí Yên trụ trì chùa Bửu Tịnh - Gia Lai

12/07/2021 8:38
Chiều ngày 11/7/2021, trong lúc Giáo hội Phật giáo Gia Lai và Môn phong Tổ Đình Minh Quang cử hành lễ tưởng niệm cung tống kim quan Hòa Thượng Thích Trí Yên nhập bảo tháp thì tại Tu Viện Khánh An, Thầy Viện Chủ cùng tăng thân Tu viện cũng làm lễ truy niệm Hòa Thượng Giác linh, đồng thời thỉnh di ảnh tôn trí ở Tổ đường.

Sau khi lễ Phật - Tổ, đại chúng có 30 phút thiền tọa tại Giác linh đài.

Trong phần mở đầu lễ truy niệm, Thầy Viện Chủ đã có lời tâm sự cùng Hoà thượng Giác linh như đang tâm sự với  người hiện hữu.

Thầy nói: 

“Nhớ thủa xưa tôi với thầy tu cùng một chốn. An nguy cùng có, sướng khổ chung chia. Thầy phía trước nhang đèn, bông trái, tôi đằng sau lo củi,  lo cơm. Cùng tất cả các huynh đệ chung sức chung lòng, quyết chí công phu,  miệt mài công quả. 

Thầy lớn tuổi hơn nên có nhiều kinh nghiệm trong lao tác, tôi ấu niên vào đạo nên vững chãi nhịp mõ nhịp tang. Vậy nên cùng học lẫn nhau, cùng nương tựa nhau dưỡng nuôi chí nguyện. 

Thế rồi, tôi vào Nam thọ học, thầy về huyện nhận chùa. Cho đến khi Bổn Sư viên tịch, huynh đệ mới có cơ duyên đoàn tụ, rồi từ đó mỗi năm gặp nhau trong những ngày giỗ chạp tôn sư”. 

Những lời tâm sự tha thiết của thầy tưởng chừng như Giác linh sư thúc Trí Yên cũng đang có mặt cùng hội chúng để lắng nghe. 

Cũng nhân đây thầy cũng nhắc nhở đại chúng hãy lấy tình thương của huynh đệ nuôi dưỡng tâm tu. Nương tựa vào huynh đệ là nơi nương tựa an toàn trên bước đường thực tập. 

Trước khi dứt lời thầy nói với giác linh “ Xin gửi đến thầy vài câu ngâm vịnh,  mấy bài kệ trà, như để xưng dương tán tụng, như để ôn lại nghi lễ thời xưa”. 

Sau 20 phút thực hiện nghi lễ truy niệm, di ảnh Giác linh Hoà thượng được cùng đại chúng nhiễu Phật ba vòng sau đó an vị tại tổ đường Khánh An.


Quảng Thức

Tin Tức Liên Quan