Mùng 9 Tết Canh Tý : Phái đoàn Đạo Tràng Đại Bi – Chùa Quan Âm hành hương tại Tu viện Khánh An

2/02/2020 10:17
Tối Mùng 9 Tết Canh Tý, Đạo Tràng Đại Bi – Chùa Quan Âm, Q.12 do TT. Thích Thiện Từ làm trưởng đoàn đã có chuyến hành hương tại Tu viện Khánh An với khoảng 500 Phật tử.

Sau khi dâng hương, trì tụng Đại Bi và Bát Nhã, Thầy Trung Giác đã thay mặt Thầy viện chủ cùng Tăng thân gửi những lời chúc lành bên cạnh những cánh lộc mùa xuân đến toàn thể quý Phật tử.  

BBT Web

Một số hình ảnh ghi nhận được:


Tin Tức Liên Quan