Ba ngôi báu tìm về

30/12/2019 7:37

Tự khi nào con đã theo ảo ảnh?

Tưởng sáng trong nên rong ruổi tìm cầu,

Trong cơn mơ biết bao lần thảng thốt,

Mãi khóc cười theo cuộc đổi thay!

 

Đến một ngày gặp được Pháp Như Lai,

Dừng gót mỏi, con nương theo lời dạy,

Tập khóc, cười, tập chánh niệm… lắng nghe,

Như trẻ thơ lần về bên gối Mẹ!

 

Nhẹ nhàng thay, hơi thở vào, ra!

Rỗng rang thay, bao ý niệm đâu là,

Đến và đi, rồi lại đến và đi…

Cho tất cả hòa trong vũ trụ!

 

Nguyện từ nay lòng thôi đã đủ,

Phật, Pháp, Tăng ba ngôi báu tìm về,

Trong tỉnh thức soi vào đêm u tối,

Lằn ranh nào cho tỏ và mê?!

 

Tam Bảo kia nào xa để phải về?

Tình Thầy kia nào lìa để phải đến!

Muôn vạn pháp, đang nói lời da diết,

Cảm ơn đời trong mỗi phút giây!

Cát Anh 

 


Tin Tức Liên Quan