Ngày vui Khánh đản

11/05/2020 8:44


Ngày hôm qua là ngày Khánh Đản

Con được về thấy Phật trong tâm

Sáng soi sâu vào những lỗi lầm

Lời Thầy giảng như đèn khai trí!

 

Ngày hôm qua là ngày Khánh Đản,

Bạn của con vào hàng ngũ Tăng đoàn

Chân bạn bước nhẹ nhàng trên Chánh điện,

Nhưng dũng mãnh, phi thường – chí nguyện xuất gia!

 

Ngày hôm qua là ngày Khánh Đản

Lòng bạn, lòng con cất khúc hoan ca

Khi bạn đang uy nghiêm thọ giới

Tay búp sen con bỗng lệ sa!

 

Ngày hôm qua là ngày Khánh Đản

Bạn của con đã chọn “ngược dòng”

Bàn chân nhỏ nhưng lòng son sắc

Theo chân Ngài – đấng đại Giác Từ bi.

 

Ngày hôm qua là ngày Khánh Đản

Con đường dài, mong bạn mãi hằng ghi

Chí nguyện xuất thế, còn gì cao hơn thế

Tự giác – giác tha, viên hạnh tròn đầy!

 

Nguyễn Thị Cát Anh

 

Tin Tức Liên Quan