Trang Nghiêm Tổ Chức Lễ Húy Kỵ Tổ Sư Giác Đạo

16/08/2019 11:14
Sáng ngày 16/8/2019, nhằm ngày 16/7/Kỷ Hợi, Tăng thân Tu Viện Khánh An trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 20 Đức Tổ sư Thích Giác Đạo, pháp huý Thích Nhựt Định, pháp hiệu Giác Đạo, pháp tự Thiện Tường, nối dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41, xuất thế năm 1916, trụ thế 84 năm.

Tham dự buổi lễ có Thượng Tọa Thích Viên Giáo, Thượng Tọa Thích Trí Thường, Quý Tôn Đức thường trực Ban Văn Hóa thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo bà con Phật tử về tham dự.


Sau nghi thức cúng ngọ tại Phật Đường Tỉnh Thức, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Phật tử tập trung Pháp Đường Chánh Niệm nơi tôn trí di ảnh Đức Tổ Sư trang nghiêm tổ chức buổi lễ chúc tán Tổ Sư.


Thầy Quảng Thức đại diện Tăng thân Tu Viện dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng trong ngày tưởng niệm. Thầy đã nói : Trong hàng đệ tử, con cháu của Tổ Sư có người có phước duyên được gặp Tổ Sư nhưng đối với đồ chúng Tu Viện Khánh An phần lớn còn non trẻ chưa có cơ duyên được găph Tổ Sư. Nhưng chắc chăc một điều tất cả môn hạ đều tiếp xúc một cách sâu sắc, rõ ràng qua hình ảnh Thầy của mình. Ý thức được sự tiếp nối trao truyền nên quyết tâm tu tập tinh tấn để báo đáp công ơn Tổ Sư đã khai sáng con đường tỉnh thức cho Thầy của mình. Thượng Toạ Thích Viên Giáo thay mặt Quý Tôn Đức sách tấn chư Tăng, Ni, Phật tử hữu duyên học đạo với Thầy Viện Chủ. Thầy đã nhắc nhở rằng: Cây có phát triển tốt hay không là nhìn vào sự xum  xuê của cành là. Chúng ta không có duyên được gặp Tổ Sư nhưng con đường chúng ta đang đi, đang tu tập tôi tin rằng chúng ta đã đi đúng chánh pháp. Nhìn lại sự phát triển của những tảng cây lớn để chúng ta thấy được sự tiếp nối vững vàng của Đức Tổ Sư. Hạnh phúc nhất khi được tu tập theo sự chỉ dạy của Thượng Toạ Viện Chủ. Ngày giỗ của Đức Tổ Sư không phải chúng ta bày biện thật nhiều , thật linh đình mới đền đáp ơn Tổ mà mỗi người chúng ta hãy tinh chuyên tu tập, hành trì theo lời Phật dạy đó chính là cách đền đáp ơn đức của Tổ Sư.

Quảng Thức


Một số hình ảnh ghi nhận được:


Tin Tức Liên Quan