Ban hậu cần Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ MC họp triển khai công việc

6/12/2019 12:24

Nhằm phục vụ tốt cho khóa bồi dưỡng nghiệp vụ MC do Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN tổ chức tại Tu viện Khánh An diễn ra từ ngày 24 đến 27/12/2019, chiều 05/12/2019,  Ban hậu cần đã có một cuộc họp nội bộ chuẩn bị cho khâu ẩm thực và trà nước tại Tu viện Khánh An.

 

Đại diện Tu viện có sư chú Trung Thắng; Ban hậu cần khoá học có Sc. Chơn Tịnh, Sc. Thuần Chơn và một số thành viên.

Theo phân công, Ban Văn hoá GHPGVN. TP.HCM phát tâm hai ngày, tu viện Khánh An phát tâm hai ngày.Sc.Liên Huệ chịu trách nhiệm chính về trà nước.

Dự kiến có khoảng 500 đại biểu và học viên về dự.

Ban tổ chức cũng thống nhất phục vụ ẩm thực phong cách Buffet.

Kết thúc cuộc họp ban hậu cần đã đi khảo sát các vị trí ẩm thực, trà nước và dùng bữa.

BBT Web

Tin Tức Liên Quan