Tăng thân Tu viện Khánh An đã dâng lễ cúng dường hội hạ

22/06/2020 6:03
Sáng ngày 20/6/2020 (29/4N/ Canh tý) Tăng thân tu viện Khánh An đã dâng lễ cúng dường hội hạ nhân khóa an cư PL. 2564 tại hai trường hạ thuộc địa bàn Q. 12 là Quảng Đức và Vĩnh Phước. Đoàn do ĐĐ. Thích Trung Giác, Tri sự Tu viện hướng dẫn.


Tại trường hạ Quảng Đức, Lễ cúng dường được diễn ra ngay sau khi đại tăng Bố Tát tụng giới nên được HT. Thích Trí Anh, Chứng minh Ban Trị sự, Phó thiền chủ ,  HT. Thích   Trí Tâm,  Phó thiền chủ  trường hạ cùng chư tôn đức Ban chức sự và chúng tăng tiếp đoàn.

 

Sau lời tác bạch của Thầy Trung Giác - Tri Sự Tu Viện,  HT. Thích Trí Anh đã hoan hỷ thọ nhận lễ phẩm cúng dường, đồng thời gửi lời tán thán đến Tăng Thân tu Viện.  

Sau khi cúng dường viên mãn trường hạ Quảng  Đức, đoàn tiếp tục di chuyển đến điểm an cư thứ hai là Trường Hạ ni Vĩnh Phước - quận 12. 
Tại tổ đường, đoàn tác lễ cúng dường, Sư cô Thích nữ Diệu Minh,  Trụ Trì - Hoá chủ trường hạ đã đại diện bày tỏ sự biết ơn đối với toàn thể phái đoàn. Sư cô kính cảm niệm công đức tăng thân Tu viện cũng như sự quan tâm của thượng tọa Viện chủ đã góp phần công đức cúng dường trường hạ.


Được biết lễ phẩm cúng dường hai trường hạ gồm bao thơ 30 triệu vnđ (tiền mặt), 15 bao gạo, 40 thùng mì cùng với dầu ăn, nước tương, bột ngọt ... tổng số tịnh tài cúng dường là  khoảng 50 triệu vnđ. 

Chương trình dâng lễ cúng dường hai điểm an cư thành tựu viên mãn. Người cúng người nhận đều hoan hỉ trong niềm vui chính Pháp. 


Nhuận PhổTin Tức Liên Quan