Vu Lan miền viễn xứ

5/09/2019 9:43

        

Gặp nhau tay bắt mặt mừng

Mà sao môi mím mắt rưng rưng buồn

Phải vì gió táp mưa tuôn

Hay trên đất khách xa nguồn cội quê

Chuông khuya mõ sớm đề huề

Sao nghe khắc khoải thoảng về mênh mông

Áo ai cài chiếc bông hồng

Cho Vu Lan thổn thức lòng vấn vương

Tiếng ai ngâm khúc quê hương

Cho miền viễn xứ nhớ thương quê nhà

Tiếng chuông thức tỉnh ngân nga

Bỗng nhiên thấy bóng  mẹ già tự tâm.

Chùa Báo Ân,  Florida, 8/2019

Trí Chơn

 


Tin Tức Liên Quan