Ngắm mặt trời

3/09/2019 8:42

Sóng biển rì rào

Nhịp vào thức tâm bình lặng

Vệt cát dài còn lưu dấu chân ai

Cánh hải âu là đà làn sóng nh

Vầng mây vàng báo hiệu mặt trời lên.

Người ngồi đó cho bình minh dần sáng

Không gian xanh trong vắt một màu xanh.

Đẹp sao sóng nước lung linh

Ánh nhìn tinh khiết thấy mình nguyên sơ.

Là đây nào phải giấc mơ

Thật mà đâu phải trang thơ Thuý Kiều

Mặt trời sáng tự khi nào

Sáng từ biển cả sáng vào biển tâm.

Thì ra biển cả lặng thầm

Chỉ tâm thức mới vô ngần xôn xao.

T.V Hương Hải - Miami, FL, 08/2019

Trí Chơn

 


Tin Tức Liên Quan