Bước chân thiền

23/08/2019 11:23

Giọt sương khẻ động giữa màn đêm

Đánh thức ngọn cây ngủ trước thềm   

Nâng chén trà thơm lòng hoài niệm

Khánh An mỗi sáng kệ hô thiền. 

 

Phố vắng im lìm vẳng tiếng chim

Gió lạnh từng cơn thoảng qua triền 

Lặng lẽ dáng ai mờ nhân ảnh 

Hơi thở nhịp theo bước chân thiền. 

 

Đã mấy thu rồi trời phương ngoại 

Bước chân lang bạt áo sờn vai

Cờ Hoa trải gót truyền ánh đạo

Âu Lục gầy dựng nhà Như Lai.

 

Núi Thứu đèn thiền còn rực sáng

Rừng Tre vang mãi tiếng pháp âm

Sóng nghiệp lao xao nơi biển thức 

Trăng thiền soi bóng mặt hồ tâm. 

Chùa Từ bi - Kansas, 18/08/19
Trí Chơn

Tin Tức Liên Quan