Phút giây hiện tại

30/08/2019 9:06

Tiếng sóng biển rì rầm,

Bàn chân ôm lên cát,

Thấy mặt đất nở hoa,

Thấy trời đà hửng sáng!

 

Lặng yên nghe biển hát,

Lặng yên nghe cát bay,

Lặng yên ở chốn này,

Hơi thở nhẹ nhàng thay!

 

Trong phút giây hiện tại,

Bạn có trong mắt tôi,

Tôi trong đầy tim bạn,

Hạnh phúc chính là đây…

 

Lời Bụt dạy đẹp thay,

Tăng đoàn thương dẫn lối,

Cho ta phút giây này,

Lẽ sống thật ngay đây!

 

                Diệu Trang - Cát Anh

 


Tin Tức Liên Quan