Tịnh Tâm Xưa

24/02/2020 2:08


Thấp thoáng mây chiều lả lướt đưa

Thanh âm tồn động tiếng chùa xưa

Trầm tư một chút nơi thanh tịnh

Đậm sắc hương trà khói đẩy đưa.

 

Tiến Thắng – Tuổi Trẻ Khánh An

Tin Tức Liên Quan