Nhạt Sắc Thu

24/02/2020 2:28


Đông sang luyến tiếc thuở còn thu

Trơ trọi cành khô đứng hững hờ

Sắc gió thâm thâm vương ý lạ

Khung màu tuyết trắng quyện hồn thơ.


Tiến Thắng – Tuổi Trẻ Khánh An

Tin Tức Liên Quan