Người gieo hạt tình thương

15/09/2019 9:43

Thầy đi gieo hạt tình thương

Lắng nghe tiếng khóc bi thương kiếp người

Trải lòng ra chia nụ cười

Mắt thương tỏa sáng hơn mười dặm xa

Thân sơ chung một mái nhà

Bốn phương huynh đệ gần xa tình người 

Niềm tin thầy vẫn bên đời

Khơi dòng cho đất rạng ngời sắc hoa

Pháp âm vang dội gần xa

Từ bi réo gọi thầy ta lên đường.

Phước Hải Charlotte, ngày 09/09/2019

TKN. Minh Nghiêm

(Kính cúng dường thầy Trí Chơn)

                                             

 

 


Tin Tức Liên Quan