Kỳ ngộ

13/09/2019 8:35

Nơi ta đến là nơi chưa từng đến

Người gặp ta,  ta chưa gặp bao giờ

Lần đầu đến sao tình như vạn thủa

Đất mới không quen sao thấm đẫm hương quê.

Có phải vì mang dòng máu Việt

Hay trên vai khoác mảnh nâu sòng.

Mưa rơi tí tách ngoài song

Chén trà ban sớm ấm lòng viễn du.

Nói cười một thoáng phù du

Chưa lâu đã vội vã từ biệt nhau

Chắp tay chào hẹn đôi câu

Tình Thích tử, nghĩa áo nâu đong đầy

Gửi nhau lời ước sum vầy

Dù nghìn sau vẫn như ngày hôm nay

Houston, 01/09/2019

Trí Chơn

 

 


Tin Tức Liên Quan