Niệm

25/02/2020 9:36


Hóa kiếp tha hương lạc chốn trần

Dương gian ái ố giữa nhân tâm

Nhìn đời trắc ẩn trong màu mắt

Chấp niệm không rời đọa vạn năm

Sợ kiếp luân hồi nên nhớ Phật

Thương cho phận số nợ thâm thâm

Tâm mong một kiếp đời thanh thản

Niệm niệm hồng danh thoát khổ lầm.

Tiến Thắng - Tuổi Trẻ Khánh An

Tin Tức Liên Quan