Áo tu

26/02/2020 9:35


Áo dài thoang thoảng

Giới hương

Cho thân thanh thoát

Thiện lương nhẹ nhàng

Nương vào

Chánh pháp yên an

Tâm thanh hồn khiết

Thênh thang lối về

Người từ thoát...

Lối cơn mê

Áo tu nhẹ gió chở che...

Kiếp đời.

Tâm Tuệ - Tuổi Trẻ Khánh An

Tin Tức Liên Quan