Hoa nở đất Tâm

15/03/2020 8:04

Người về cố quận yên đời

 

Mà sao như thể xa vời nước non

 

Tình đời nghĩa đạo vuông tròn

 

Huyễn thân gửi lại Đức còn lưu danh 

 

Trời Âu một thủa liệt oanh

 

Dựng xây chợ giúp dân lành mưu sinh.

 

Bại - thành, được - mất, nhục - vinh

 

Hốt nhiên ngộ được bài kinh vô thường. 

 

Quyết lòng sống hạnh xả buông 

 

Quay về với đạo thoát đường tử sinh. 

 

Lối đời cát bụi bủa giăng 

 

Nẻo tâm nhờ ánh nhiên đăng soi đường 

 

Thỉnh cầu Tăng bảo hoằng dương 

 

Kiến lập hội, xây đạo trường khắp nơi

 

Kể từ pháp Phật vào đời 

 

Bao người qui chánh theo lời Thế Tôn

 

Đêm tàn trăng hiện đầu non

 

Tử sinh thoáng bóng hoàng hôn kiếp người 

 

Đường mây nhẹ gót rong chơi

 

Hạnh tròn duyên mãn thảnh thơi quay về

 

Sen thơm mọc chốn bùn nhơ 

 

Hiền nhân đức hạnh chẳng mê chẳng lầm

 

Giữa đời Hoa nở đất Tâm 

 

Giữa trời vằng vặc ánh rằm uyên nguyên. 

 

 

 

Trí Chơn

 

Tin Tức Liên Quan