Tâm - An

27/02/2020 3:29


Mơ màng tiếng mõ cõi hư vô

Khẽ chạm hồn tôi thuở dại khờ

Lặng bước - chân tìm - về chốn ấy

Lòng mong tỉnh thức giữa mê mờ...

Hoa Thiện – Tuổi Trẻ Khánh An

Tin Tức Liên Quan