Điếu văn tưởng niệm Cố PT. Hoa Tâm - Vũ Thị Thư, Chủ tịch Hội PTVN tại CH. Séc

17/03/2020 6:04


Than ôi! 

Những tưởng cội mai già còn vươn mình nơi đất Bắc

Ai dè đâu cánh hạc trắng vụt khuất giữa trời Nam

Mấy mươi năm danh thành trên xứ Séc

Chợt ngộ vô thường sớm từ bỏ si tham.


Nhớ linh xưa! 

Đất Thăng Long: Từ Liêm -  Hà Nội

 Ất hợi xuân người biểu hiện vào đời 

Nay tròn tám sáu năm rồi 

Từ sinh đến tử vạn lời tán dương. 


Thuở xã tắc nhiễu nhương

Người tham gia vệ quốc

Y tá vốn nghề riêng

Chuyên chăm sóc quân nhân. 

Rồi Tổ chức điều qua Ngoại thương Bộ 

Vẫn vai trò y sĩ cứu nhân dân

Khi đất nước tiến lên, 

Ngành ngoại giao mở rộng

Người sang làm thương vụ tận Tiệp Khắc - trời Âu. 

Nhiệm vụ hoàn thành bắt tay vào thương mại 

Giúp đỡ cộng đồng lập nghiệp mưu sinh.

Nào Thus, nào Tavaco đứng ra sáng lập 

Rồi Vinamo, rồi Sapa - Cộng hoà Séc mở mang 

Nữ hùng khí phách đảm đang

Giúp dân quầy, sạp, nhà hàng kinh doanh. 

Rồi một thoáng khởi lên: tài sản chỉ nuôi mạng sống, 

Còn tinh thần lấy gì để nuôi tâm. 

Ngộ ra Phật pháp thậm thâm

Quê hương vọng hướng thỉnh tăng khai nguồn.

Kể từ đó, 

Bóng Áo nâu thấp thoáng 

Kinh Phật được truyền xa

Người nguyện làm hộ pháp 

Cho Đạo đến muôn nhà. 


Dẫu tuổi già, sớm tối chẳng nhọc thời kinh kệ

Dẫu tuyết mưa, vẫn ngày tháng vận động lập Hội - xây chùa. 

Vĩnh Nghiêm ấy - Người,  Trưởng ban hộ tự 

Hội Phật tử kia - Người, ngôi chủ điều hành. 

Giác Đạo, An Lạc, Giác Minh

Giác Tâm, Giác Nguyện vững tin tu hiền 

Giác Quang, Giác Hạnh, Giác Viên 

Cùng là Giác Đức nhiệm huyền lời kinh. 

Có những lúc bão lợi danh vần vũ

Trụ cột nhà thiền chao đảo,  ngửa nghiêng

Chịu đựng sóng gió người vẫn điềm nhiên 

Nuốt đắng vào cho trong êm ngoài  ấm. 

Hạnh Bồ Tát một lòng không thoái chuyển

Nguyện dấn thân như núi đứng giữa trời cao 

Mắt sáng hướng về vầng đạo lý 

Chân bước đi không vướng bả lợi danh 

Quân tử hoà đồng 

Bất trước, bất nhiễm. 

Thế rồi, 

Qui luật nghìn đời 

Thịnh - suy sinh - diệt;

Mây tán, tuyết tan 

Hoa tàn, nguyệt khuyết 

Ôi thôi! 

Gốc mai kia ngã đỗ

Hạc trắng lã đường bay

Trăng rụng phút giây này

Hoa tàn Tâm vẫn sáng. 

Giờ thì,

Hành trạng dẫu là bao cũng chỉ còn hoài niệm

Nhưng công đức tạo nên vẫn mãi sáng trong cộng đồng.

Mong rằng,

Người về nơi ấy thảnh thơi 

Có Niệm - Định - Tuệ vui chơi với là 

Đừng quên hồi nhập ta bà

Nguyện xưa tiếp tục dựng nhà Như Lai.


Trí Chơn khấp bái


Tin Tức Liên Quan